Ons verhaal

Hoe een bezoek door onze schatter voorbereiden?

Hoe een bezoek door onze schatter voorbereiden?

Om de correcte waarde van een onroerend goed te bepalen is het nuttig te beschikken over een grondplan. Hieruit kunnen de oppervlaktematen gehaald worden. Indien men niet beschikt over een grondplan, meten wij als makelaar de oppervlaktes manueel op.

Verder bevatten alle documenten die reeds voorhanden zijn betreffende het onroerend goed nuttige informatie als basis voor een correcte waardebepaling. Het betreft o.a. aankoopakte, aanslagbiljet onroerende voorheffing, keuringsattesten elektriciteit en stookolietank, EPC-attest enz.

In vele gevallen beschikt de eigenaar nog niet over alle benodigde attesten voor verkoop. Daar sturen wij als makelaar de bevoegde personen voor aan om alles op een vlotte manier te bekomen.

(Foto in bijlage, bron: hln.be)

Geplaatst op 13.07.20