Ons verhaal

Kwaliteitsnormen voor huurwoningen – Het conformiteitsattest

Kwaliteitsnormen voor huurwoningen – Het conformiteitsattest

Door de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet - van toepassing op huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats afgesloten na 31 december 2018 - wint het conformiteitsattest aan belang. Huurwoningen moeten immers voldoen aan belangrijke voorschriften. Zo kunnen huurders wonen in een pand dat voldoet aan de minimumvereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en woonbezetting.

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van het gebouw waarin de zelfstandige woning of kamer zich bevindt en van de zelfstandige woning of kamer zelf. Dit onderzoek noemt men het 'conformiteitsonderzoek'. De woningcontroleur controleert daarbij onder meer volgende zaken:

– Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel?

– Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?

– Is er een risico op CO-vergiftiging?

– Is er vochtschade?

– Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?

– Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?

– Is de woning veilig toegankelijk?

– Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?

– Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden?

– Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?

– Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.

Indien er bijkomende vragen zijn omtrent het conformiteitsattest of omtrent het verhuren van woning of appartementen in het algemeen, aarzel niet om jullie vraag te stellen via onze website!

 

Bron : https://www.wonenvlaanderen.be/

Geplaatst op 11.02.19